ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΜΕ ID 48 AUDI CANBUS ΟΧΗΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: MEGAMOS