ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΜΕ ID 48 SEAT CANBUS ΟΧΗΜΑΤA
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: MEGAMOS