ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΜΕ ID 48 SKODA CANBUS ΟΧΗΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: MEGAMOS