ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 33-73 FIXED CODED TRANSPODER

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: PHILIPS